2008-03-25
Wizjoner
Jutro, tj. 26 bm. mija 141 rocznica urodzin prof. Stanisława Noakowskiego, najwybitniejszego nieszawianina. Był architektem, malarzem, nauczycielem, pisarzem. W muzeum w Nieszawie, któremu patronuje, w czwartek 27 bm. zostanie otwarta wystawa pt. ?Kraj lat dziecinnych Stanisława Noakowskiego?. Zostanie on pokazany w rysunku i malarstwie architektów z Koła PLENER, przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich. Początek wernisażu o godz. 16.00. W uroczystościach udział weźmie Władysław Andrzej Noakowski, syn bratanka Artysty. Przypomnijmy, Stanisław Noakowski mówił o Nieszawie :?...moje ukochane miasto rodzinne?. Urodził się w 1867 r. na nieszawskiej plebani. Częśą dworku wynajmowali jego rodzice. To miejsce oznaczone jest tablicą. Ojciec Artysty był rejentem, człowiekiem wykształconym. Przetłumaczył kilka powieści francuskich - z oryginału, także tłumaczył powieści angielskie z przekładów francuskich. Bardzo dobrze rysował. Stanisław Noakowski w Nieszawie mieszkał nieprzerwanie przez dziesięą lat, dopóki nie wyjechał do Włocławka, gdzie rozpoczął naukę w szkole realnej. W mieście rodzinnym pobierał lekcje prywatne. Ostatecznie Nieszawę opuścił po śmierci ojca w 1879 r. Liczne akcenty nieszawskie odnajdujemy w jego pismach i rysunkach. Często podkreślał: ?Najpierwszą budowlą, która może zamiłowanie do architektury we mnie wzbudziła, był stary parafialny kościół nieszawski...?. Patronat medialny nad uroczystościami roczniowymi objęła ?Gazeta kujawska?. (ww) Nz. Władysław Andrzej Noakowski ogląda rysunki swego sławnego przodka, zgromadzone w nieszawskim muzeum. Fot. Wanda Wasicka