W każdy wtorek w godz. od 16.00-17.00 dyżur pełni Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Agnieszka Ochocińska
lub Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Zaręba.